Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Ι| Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή – Σύστημα μονάδων, Ακρίβεια -Σημαντικά ψηφία , Συστήματα αναφοράς, Στοιχεία διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Διανύσματα – Κίνηση σε μία και δύο διαστάσεις, Σχετική κίνηση, Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Δυναμική υλικού σημείου, Νόμοι του Νεύτωνα. Ορμή, Έργο, Ισχύς, Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας. Κινηματική και Δυναμική Περιστροφικής κίνησης, Ροπή, Στροφορμή, Ροπή αδρανείας, παραδείγματα – εφαρμογές, αντιστοιχίες φυσικών ποσοτήτων μεταξύ Μεταφορικής και Περιστροφικής κίνησης, Κύλιση, Θεώρημα έργουενέργειας για στροφική κίνηση εφαρμογές. Σύνδεση φυσικών ποσοτήτων με την τεχνολογία αισθητήρων. Ισορροπία και Ελαστικότητα- Μέτρο Young Πεδία δυνάμεων – πεδίο βαρύτητας, δορυφόροι, Νόμοι Kepler. Ταλαντώσεις – διαφορικές εξισώσεις ταλαντευόμενων συστημάτων, αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Μηχανικά Κύματα, διαφορική εξίσωση κύματος, Ήχος, Επαλληλία κυμάτων, κυματικές ιδιότητες εφαρμογές. Εισαγωγή στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Εφαρμογές. Θερμοκρασία, Διάδοση θερμότητας, Θερμικές ιδιότητες της ύλης, αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών συστημάτων. Νόμοι της Θερμοδυναμικής, εφαρμογές. Σειρά εργαστηριακών ασκήσεων σε θέματα Μηχανικής-Θερμότητας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική Ι του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.