Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναμικό και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Υπολογισμός του δυναμικού και της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν διάφορες κατανομές φορτίων. Νόμος του Gauss. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ρεύμα και αντίσταση. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο, κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο, νόμος Biot-Savart, νόμος Ampere. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, νόμος Faraday-Henry, νόμος Lenz. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Το φαινόμενο του συντονισμού, αντιστοιχία με το μηχανικό ανάλογο του ηλεκτρικού κυκλώματος. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Γεωμετρική οπτική, νόμος Snell, οπτικά στοιχεία, φακοί και κάτοπτρα, συστήματα φακών και κατόπτρων, οπτικά όργανα, συμβολή, περίθλαση. Στοιχεία πυρηνικής και σύγχρονης Φυσικής. Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (Ηλεκτρομαγνητισμός –Σύγχρονη Φυσική)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.