Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, δ.ε., εξισώσεις που ανάγονται σε ομογενείς, γραμμικέςπρώτης τάξης, Bernoulli, ολικό διαφορικό (πλήρεις δ.ε.), ολοκληρώνων παράγων (πολλαπλασιαστής Εuler), θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας. Εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης. Δ.Ε. δεύτερης τάξης που ανάγονται σε πρώτης. Ομογενείς γραμμικές δ.ε. δεύτερης και ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Ορίζουσα Wronski και γραμμική ανεξαρτησία λύσεων. Μη ομογενείς δ.ε. δεύτερης τάξης, δ.ε. Euler, μέθοδος μεταβολής των αυθαίρετων σταθερών(Lagrange) και μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών.Μηχανικές και ηλεκτρικές ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Λύση δ.ε. δεύτερης τάξης με μεταβλητούς συντελεστές με την μέθοδο των δυναμοσειρών. Ανάπτυξη λύσεων γύρω απόομαλά και κανονικά ιδιάζοντα σημεία. Μετασχηματισμός Laplace, συναρτήσεις βήματος και ώθησης,αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, συνέλιξη. Εφαρμογές στην λύση προβλημάτων αρχικών τιμών. Συστήματα δ.ε. πρώτης 38 τάξης. Μετασχηματισμός Ζ, επίλυση εξισώσεων διαφορών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.