Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Πραγματικές και διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, όρια, συνέχεια, μερική παράγωγος, κατευθυνόμενη παράγωγος, ολικό διαφορικό, κανόνες αλυσίδας. Πεπλεγμένες συναρτήσεις.Ακρότατα συναρτήσεων δυο και τριών μεταβλητών. Ακρότατα υπό συνθήκη και πολλαπλασιαστές Lagrange.Τύπος του Taylor. Κλίση, απόκλιση και στροβιλισμός. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα, αλλαγή μεταβλητών.Επικαμπύλια ολοκληρώματα πρώτου και δευτέρου είδους. Συντηρητικά πεδία. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes. Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στην Φυσική: Εύρεση κέντρου μάζας στερεών σωμάτων, υπολογισμός ροπής αδράνειας, έργο δύναμης, μήκος καμπύλης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.