Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (Ο.Κ.)- Οικογένειες και είδη- Παράγοντες και κριτήρια επιλογής για συγκεκριμένες εφαρμογές.-Πίνακες ηλεκτρικών χαρακτηριστικών διαφόρων οικογενειών Ο.Κ. και η χρήση τους στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Η συνδεσμολογία Ο.Κ. ομοίων και διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών-τα μαθηματικά κριτήρια. Σχηματικά διαγράμματα IEEE/ANSI. Οι παράγοντες ταχύτητας- κατανάλωσης ισχύος, θορύβου, συντελεστή οδήγησης.Τα αριθμητικά συστήματα-οι αριθμητικές τους πράξεις – οι κώδικες Τα θεωρήματα και τα αξιώματα της άλγεβρας BOOLE. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων με άλγεβρα Boole, πίνακες Καρνώ, αλγόριθμο ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων Queen McClausky. Η ανάλυση και η σύνθεση των συνδυαστικών συστημάτων. Οι λογικές πύλες (ενεργού έλξης, ανοικτού συλλέκτη, τρικατάστατες, προεκτείνουσες και προέκτασης, απομονωτές-οδηγοί), ο έλεγχος διέλευσης ψηφιακών σημάτων. Τα δομικά στοιχεία των ακολουθιακών συστημάτων (φλιπ φλοπς , το ακμοπυρίδοτο των φ.φ.) Συνδυαστική και ακολουθιακή σχεδίαση: Σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων, ψηφιακών συγκριτών, κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών και αποπλεκτών, γεννητριών συναρτήσεων της άλγεβρας Boole. Οι ελεγκτές και οι γεννήτριες ψηφίωνισοτιμίας. Η αριθμητική και λογική μονάδα. Oι μνήμες ROM, EPROM,EEPROM, PLDs, PLAs, PALs κλπ. Η ανάλυση και η σύνθεση των σύγχρονων ακολουθιακών συστημάτων (διαγράμματα ροής, πίνακες λειτουργίας, πίνακες μεταβάσεων, πίνακες διέγερσης, αλγόριθμος ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων). Ασύγχρονα ακολουθιακά συστήματα. Ανάλυση και σύνθεση. Καταχωρητές. Ασύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές (αύξοντες, ελάσσονες, αμφίδρομοι, βάσης Ν), διαιρέτες συχνότητας. Σύγχρονοι δυαδικοίαπαριθμητές. Απαριθμητές με προτοποθέτηση, σύγχρονοι και ασύγχρονοι.Απαριθμητές κυκλικοί, BCD8421, τύπου Johnson. Σκανδαλιστές Schmitt, κυκλώματα χρονισμού -ψηφιακές γεννήτριες τετραγωνικών παλμών. Ημιαγωγικές μνήμες (RAM). Αναλογικοί προς ψηφιακούς μετατροπείς (Α/DC, Ψηφιακοί προς Αναλογικούς μετατροπείς D/AC .Εργαστηριακό πρόγραμμα εξομοίωσης: Multisim.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψηφιακά Συστήματα του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.