Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρευστομηχανική | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Φυσικές ιδιότητες των ρευστών. Στατική των ρευστών, Κινηματική των ρευστών. Διατήρηση της μάζας-Εξίσωση συνέχειας. Ροϊκή συνάρτηση. Μεταβολή της ορμής, Διαφορικές εξισώσεις κίνησης για μη-πραγματικά ρευστά – εξισώσεις Euler. Διαφορικές εξισώσεις κίνησης για πραγματικά ρευστά – εξισώσεις NavierStokes. Εφαρμογές της Ρευστομηχανικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Ρευστομηχανική του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.