Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) Ι | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Βασικές έννοιες ανοιχτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου – Παραδείγματα. Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο το χρόνου. Μαθηματικά ομοιώματα φυσικών συστημάτων. Ανάλογα συστήματα, αναλογική εξομοίωση συστημάτων – Αναλογικά διαγράμματα. Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας και μετασχηματισμός Laplace. Διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, ολική συνάρτηση μεταφοράς συστήματος. Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μέθοδος υπολοίπων. Χρονική απόκριση συστημάτων 1ου και 2ου βαθμού. Αρμονική απόκριση συστημάτων – Λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης. Έλεγχος κλειστού βρόχου τυπικών συστημάτων (1ου και 2ου βαθμού) με ελεγκτή αναλογίας P.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) Ι του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.