Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Χαρακτηριστικά μονίμων σφαλμάτων κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ευστάθεια συστημάτων – Κριτήρια ευστάθειας κατά Routh. Σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων – Τόπος ριζών. Σχεδίαση νόμων ελέγχου με τη μέθοδο του τόπου ριζών. Πολικά αρμονικά διαγράμματα Nyquist και ευστάθεια κλειστού βρόχου. Σχεδίαση νόμων ελέγχου με χρήση διαγράμματος Bode. Εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων. Λύση των εξισώσεων κατάστασης και ιδιοτιμές του συστήματος. Έλεγχος στο χώρο κατάστασης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.