Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στην ενεργειακή διαχείριση. Αρχές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Δομή και αρχιτεκτονική των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας. Αισθητήρες και ενεργοποιητές σε κτήρια. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια. Πρακτικές εφαρμογές σε υπολογιστικά εργαλεία ((MATLAB, HOMER, TRNSYS, ENERGY PLUS). Φωτοβολταϊκή τεχνολογία και συστήματα Αιολική ενέργεια και τεχνολογία ανεμογεννητριών. Βιοενέργεια. Γεωθερμία. Υδραυλική ισχύς και υδροηλεκτρικά συστήματα . Ωκεάνια ενέργεια. Βιοκλιματικά Συστήματα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.