Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Μετρήσεων | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Τυπική αλυσίδα μέτρησης, σφάλμα μέτρησης, υπολογισμός συστηματικών, τυχαίων και σύνθετων σφαλμάτων, διάδοση σφάλματος. Χαρακτηριστικά οργάνων και αισθητήρων. Κυκλώματα προεργασίας σήματος, γέφυρες Wheatstone, τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους. Αναλογικά παθητικά/ενεργά φίλτρα, εφαρμογές Δειγματοληψία και ψηφιοποίηση σήματος, θεώρημα δειγματοληψίας, μετατροπείς A/D. Ανάλυση φάσματος με Διακριτό Μετασχηματισμό FourierDFT/FFT. Ψηφιακά φίλτρα, εφαρμογές. Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μετρήσεων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Μετρήσεων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.