Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική Ι| Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο. Ροπή δύναμης ως προς σημείο, ζεύγος δυνάμεων, δράση-αντίδραση. Είδη στηρίξεων (κύλιση, άρθρωση, πάκτωση). Κεντρικά και Γενικά Συστήματα Δυνάμεων. Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.), ισορροπία δυνάμεων και ροπών σε σώματα στο επίπεδο και στο χώρο. Ισοστατικοί φορείς, υπερστατικοί φορείς. Δικτυώματα, γραφικές και υπολογιστικές μέθοδοι επίλυσης δικτυωμάτων στο επίπεδο και στο χώρο. Πλαίσια και μηχανές-μηχανισμοί. Κέντρο δυνάμεων/γραμμών/επιφανείας/βάρους, ροπές αδράνειας διατομών, θεώρημα Steiner, αλγεβρικοί μετασχηματισμοί. Εσωτερικά φορτία. Ιδεατές τομές, μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των εσωτερικών φορτίων, διαγράμματα N-Q-M. Τριβή, κανόνας τριβής, εφαρμογές του κανόνα τριβής σε μηχανολογικές εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική Ι του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.