Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στην Ελαστικότητα, γενικές αρχές της θεωρίας Ελαστικότητας.Δομικά στοιχεία, καταπονήσεις, είδη στηρίξεων. Τάσεις και εντατικές καταστάσεις. Απλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση. Κύκλος του Mohr. Ανάλυση παραμορφώσεων, μετατοπίσεις, ορθές και διατμητικές τάσεις και παραμορφώσεις, συνθήκες συμβιβασμού. Σχέσεις μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων. Εφελκυσμός και θλίψη. Γενικευμένος νόμος του Hooke. Κάμψη δοκών. Απλή και λοξή κάμψη. Προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, μετατοπίσεις, ελαστική γραμμή, επαλληλία. Στατικά αόριστα προβλήματα κάμψης. Καταπόνηση σε στρέψη. Θεωρία του St. Venant. Συνάρτηση στρέβλωσης, τασική συνάρτηση. Ειδικά προβλήματα στρέψης – συστροφής ανοικτών και κλειστών διατομών (πλήρεις, λεπτόπαχες, μονοκυψελικές, πολυκυψελικές). Διάτμηση, κέντρο διάτμησης. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Ενεργειακές Μέθοδοι. Θεώρημα Castigliano. Λυγισμός,ευστάθεια δοκών. Σύνθετες καταπονήσεις. Κριτήρια αστοχίας και μηχανικές ιδιότητες υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.