Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χημεία ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Κατάταξη οργανικών ενώσεων, ομόλογες σειρές. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Ισομέρεια. Επαγωγικό φαινόμενο. Συζυγιακό φαινόμενο. Υβριδισμός, sp, sp2, sp3 υβριδοποιημένα τροχιακά. Αλειφατικές οργανικές ενώσεις – Αντιδράσεις. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Μονομοριακή και διμοριακή πυρηνόφιλη υποκατάσταση, μονομοριακή και διμοριακή απόσπαση (SN1, SN2, E1, E2). Χημεία αρωματικού δακτυλίου, αρωματικός χαρακτήρας, δομές συντονισμού. Αρωματικές ενώσεις – Αντιδράσεις. Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση. Πολυπυρηνικές αρωματικές ενώσεις. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Αμινοξέα και πρωτεΐνες. Υδατάνθρακες. Ογκομετρική ανάλυση και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Χημική ανάλυση, ανιχνεύσεις και ταυτοποιήσεις υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Χημεία ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.