Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υλικά Ι | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Υλικά μη μεταλλικά, με έμφαση κυρίως στα ανόργανα. Εισαγωγή. Υλικά φυσικής προέλευσης, πετρώματα – ορυκτά, αργιλικά, αργιλοπυριτικά, φυσικοί λίθοι και παράγωγά τους. Φύση – σύσταση – δομή και ιδιότητες. Χαρακτηριστικές εφαρμογές. Υλικά τροποποιημένης φυσικής ή τεχνητής προέλευσης. Κονίες, κονιάματα. Κεραμικά, ύαλοι, οξείδια και πυρίμαχα, βιοκεραμικά, τεχνολογικά προηγμένα κεραμικά. Φύση – σύσταση – δομή – μικροδομή και ιδιότητες. Μέθοδοι παρασκευής. Μορφοποίηση, ξήρανση, έψηση και παραπέρα κατεργασία υλικών. Χαρακτηριστικές εφαρμογές. Εισαγωγή στα ευφυή υλικά και τα νανοϋλικά, τα υλικά με μνήμη σχήματος και άλλα ευφυή υλικά. Εισαγωγή στην παρασκευή και τις ιδιότητες νανοϋλικών, τα αυτοσυναθροιζόμενα και υψηλής τάξης οργάνωσης υλικά. Σύντομη αναφορά στα πολυμερή, τα σύνθετα υλικά με συστατικά ινώδους δομής μικρού ή μεγάλου μήκους ή ισότροπα τεμαχίδια, τα νανοσύνθετα υλικά, τα αυτοενισχυόμενα μείγματα και τα λοιπά σύγχρονα υλικά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υλικά Ι του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.