Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υλικά ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή και βασικές έννοιες χημείας πολυμερών. Ονοματολογία πολυμερών. Ταξινόμηση των πολυμερών. Ομοπολυμερή και συμπολυμερή. Φυσικά πολυμερή. Συνθετικά πολυμερή. Δομή και μικροδομή. Μέγεθος, σχήμα. Μέσα μοριακά βάρη πολυμερών. Βασικές αντιδράσεις πολυμερισμού. Σταδιακός πολυμερισμός. Ριζικός, ανιοντικός, κατιοντικός πολυμερισμός. Σύνθεση, νηματοποίηση, μορφολογία, ιδιότητες πολυμερών με καθορισμένο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών. Εισαγωγή στις μεθόδους προσδιορισμού μοριακών βαρών. Χρωματογραφία απoκλεισμού μεγεθών. Ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων. Ωσμωμετρία μεμβράνης. Ωσμωμετρία τάσης ατμών. Στατική σκέδαση φωτός. Δυναμική σκέδαση φωτός. Φασματοσκοπία ορατού–υπεριώδους, υπερύθρου και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Προσδιορισµός θερµοκρασίας υαλώδους µεταπτώσεως και σηµείων τήξεως / κρυσταλλώσεως. Μέθοδοι μορφοποίησης πολυμερών, παραγωγή ινών. Πληρωτές, πλαστικοποιητές. Πολυμερικές επικαλύψεις


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υλικά ΙΙ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.