Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Το μάθημα αφορά (ιστορικές και σύγχρονες) κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσεται η «Μηχανική της Τοιχοποιίας» σε επίπεδο υλικού, περιγράφονται και ερμηνεύονται προσομοιώματα συμπεριφοράς και σχεδιασμού έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων, αναλύοντας την μηχανική συμπεριφορά του σύνθετου υλικού «τοιχοποιία» έναντι βασικών φορτίσεων όπως είναι η συμπεριφορά της έναντι θλίψης, εφελκυσμού, κάμψης εντός και εκτός επιπέδου, καθώς και έναντι διάτμησης. Παρουσιάζεται το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο για τις σύγχρονες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6 και 8. Τέλος, εισάγονται οι αρχές αποτίμησης και αποκατάστασης/ενίσχυσης υφιστάμενων κτηρίων από τοιχοποιία σύμφωνα με το σχέδιο του κανονισμού για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιίατου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ