Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Σχεδιασμός σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.Πλάκες με νευρώσεις, κλίμακες. Στρέψη. Λεπτομέρειες όπλισης. Διάτρηση. Κατασκευαστικές διατάξεις. Τοιχώματα. Κατασκευαστικές διατάξεις. Έλεγχος έναντι ρηγμάτωσης. Θεμέλια. Μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενική κοιτόστρωση. Κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων. Λυγισμός ποστυλωμάτων. Στατικά προσομοιώματα φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σεισμική συμπεριφορά οπλισμένου σκυροδέματος. Πλαστιμότητα, δείκτης συμπεριφοράς. Περίσφιγξη σκυροδέματος. Παραδείγματα ανάλυσης δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ