Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ

Ασφαλτικά υλικά: Ορισμός αυτών, προέλευση της ασφάλτου. σύσταση της ασφάλτου, φυσικές και χημικές ιδιότητες αυτής. Χρήσεις των ασφαλτικών υλικών. Άσφαλτοι οδοστρωσίας, στεγανωτικά ασφαλτικά υλικά. Έλεγχοι και δοκιμές των ασφαλτικών υλικών. Σκοπός των πρότυπων δοκιμών. Ασφαλτικά υλικά οδοστρωσίας: άσφαλτος οδοστρωσίας και ποιοτικοί όροι αυτής. Ασφαλτικά διαλύματα, ασφαλτικά γαλακτώματα. Διάσπαση και πρόσφυση των ασφαλτικών γαλακτωμάτων, έλεγχος και δοκιμές αυτών. Χρήσεις των ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Μελέτη και κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων. Σύνθεση αδρανών και ασφαλτομίγματος. Μελέτη των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Παρασκευή ασφαλτομιγμάτων σε κεντρική εγκατάσταση. Βασικά τμήματα μιας σύγχρονης εγκατάστασης
παραγωγής ασφαλτομιγμάτων. Ασφαλτικές επαλείψεις και είδη αυτών. Κατασκευαστικά προβλήματα. Διαμόρφωση ασφαλτικών επιφανειών. Ανακατασκευή ασφαλτικώ επιστρώσεων. Μέθοδοι ανακατασκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων με καινούργιο ασφαλτόμιγμα. Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων με ανακύκλωση των υλικών. Φθορές και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Βλάβες αυτών. Αντιολισθηρά ασφαλτομίγματα και αντιολισθηρές κατασκευές. Χαρακτηριστικά αερομεταφορών: Σύστημα εναέριων μεταφορών. Ανάπτυξη των αερομεταφορών. Επίγειες αεροπορικές εγκαταστάσεις (Αερολιμένες).Τύποι αεροσκαφών. Ταχύτητα, βάρος, μεταφορική ικανότητα. Επίγεια κίνηση αεροσκαφών. Λειτουργία του διαδρόμου. Διάδρομοι, τροχόδρομοι και δάπεδα στάθμευσης. Έλεγχος εμποδίων, ανέμου και μετεωρολογικών συνθηκών. Έλεγχος καταστρωμάτων. Εδαφοτεχνικές έρευνες. Εύκαμπτα και άκαμπτα καταστρώματα. Τερματικοί σταθμοί και υπόστεγα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ