Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙI | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΔΑ

Ανάλυση του κινηματικού μηχανισμού στροφάλου – διωστήρα – εμβόλου. Υπολογισμός αδρανειακών δυνάμεων και ζυγοστάθμισή τους. Διάταξη στροφάλων, σειρά και διαστήματα ανάφλεξης πολυκύλινδρων κινητήρων, ανοιμοιομορφία περιστροφής. Ανάλυση λειτουργίας σύγχρονων κινητήρων βενζίνης άμεσης έγχυσης και σύγχρονων κινητήρων diesel κοινής γραμμής. Όρια εκπεμπόμενων ρύπων, τρόποι μέτρησης και πιστοποίησης. Εξελίξεις στα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων (aftertreetment). Κινητήρες αερίων καυσίμων. Υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη. Υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης λειτουργίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙI του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΔΑ