Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD II | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ, Μεθοδολογία τρισδιάστατης μοντελοποίησης, Ανάλυση λειτουργιών σύγχρονων 3D CAD μοντελοποιητών, Μέθοδοι δημιουργίας στερεών σωμάτων, Λειτουργίες συνόλων, Λειτουργίες μεταβολής μορφής, Μοντελοποίηση στοιχείων μηχανών και εξαρτημάτων, Δημιουργία συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων, Δημιουργία τεχνικών σχεδίων σύμφωνα με τις τυποποιήσεις, Wireframe/Surface/Solid modelers, Parametric/Direct modelers, Συνεργασία CAD με συστήματα CAM, CAE, προσθετικής κατασκευής, Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βιομηχανία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD II του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΔΑ