Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση I | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Πραγματικές Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Συναρτήσεις – Είδη συναρτήσεων Εκθετική, Λογαριθμική συνάρτηση, Τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφες τους. Όριο – Ιδιότητες ορίων. Συνέχεια συνάρτησης. Διαφορικός Λογισμός. Παράγωγος συνάρτησης. Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού. Εφαρμογές παραγώγου – Μελέτη συνάρτησης.Ολοκληρωτικός Λογισμός. Αόριστο ολοκλήρωμα. Ορισμένο ολοκλήρωμα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Γενικευμένο ολοκλήρωμα.Ακολουθίες – Σειρές. Ακολουθίες- Σύγκλιση ακολουθίας. Σειρές – Κριτήρια σύγκλισης. Δυναμοσειρές, Πολυώνυμο Taylor. Σειρές Fourier.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση I του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.