Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπτοηλεκτρονική| Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φωτοαγωγιμότητα. Ανιχνευτές φωτός. Οπτικές διατάξεις παρουσίασης : LED, υγροί κρύσταλλοι (αρχές λειτουργίας και εφαρμογές). Φωτοτρανζίστορ και φωτοδίοδοι. Οπτικές ίνες: Αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία. Laser: Αρχές λειτουργίας, οπτικές κοιλότητες, εφαρμογές στην ιατρική. Ειδικά θέματα φωτομετρίας. Λήψη και ενίσχυση εικόνας. Κίνδυνοι και μέσα προστασίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οπτοηλεκτρονική του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.