Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Πειράματα τύχης – Δειγματικοί χώροι και ενδεχόμενα. Η έννοια της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα – Ανεξαρτησία – Εφαρμογές. Διαγνωστικοί Έλεγχοι – Ευαισθησία – Ειδικότητα. Σχετικός Λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων –Σχετικός  Κίνδυνος. Βασικές διακριτές κατανομές. Βασικές συνεχής κατανομές. Δειγματικές κατανομές. Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Πληθυσμός και Δείγμα – Δειγματοληπτικές μέθοδοι -Υπολογισμός Δείγματος. Περιγραφική στατιστική – Εφαρμογές. Έλεγχοι Υποθέσεων – Εφαρμογές. Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης – Εφαρμογές. Μη παραμετρική στατιστική. Εξάρτηση- Συσχέτιση. Γραμμική παλινδρόμηση –  Εφαρμογές. Λογιστική Παλινδρόμηση – Εφαρμογές. Συνάρτηση επιβίωσης – Συνάρτηση κινδύνου (Hazard Function). Αξιοπιστία συστήματος – Συνάρτηση αξιοπιστίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.