Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Εισαγωγικές αρχές ψηφιακών συστημάτων, Αριθμητικά συστήματα και κώδικες, Λογικές Πύλες, Άλγεβρα Boole και λογική απλοποίηση, Ανάλυση συνδυαστικής λογικής, Λειτουργίες συνδυαστικής λογικής, Δισταθή και Χρονιστές, Καταχωρητές, Απαριθμητές, Αποθήκευση δεδομένων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψηφιακά Συστήματα του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.