Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Προγραμματισμού | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Πολυδιάστατοι πίνακες. Αναδρομικές συναρτήσεις. Δομές δεδομένων στον προγραμματισμό. Αρχεία (κειμένου, δυαδικά). Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. Αναζήτηση (γραμμική, δυαδική). Ταξινόμηση (διαμέριση, συγχώνευση, κατανομή, επιλογή, εισαγωγή ανταλλαγή, συνδυαστικές μέθοδοι). Χειρισμός και βασική επεξεργασία βιοσημάτων. Περιγραφή και βασική επεξεργασία ιατρικών ψηφιακών εικόνων. Αποσφαλμάτωση. Βελτιστοποίηση προγράμματος.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Προγραμματισμού του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.