Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό  Σχέδιο. Βασικοί κανονισμοί και όργανα σχεδίου. Σχεδίαση όψεων από την αξονομετρική παράσταση με τη μέθοδο των ορθογώνιων προβολών. Γενικά κριτήρια διαστασιολόγησης. Διατομές κι επίπεδες τομές. Παράσταση κοχλιών και σπειρωμάτων. Μηχανολογικά εξαρτήματα, τομές. Πακέτο Σχεδίασης με χρήση Η/Υ (CAD). Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό σχέδιο. Κανονισμοί σχεδίασης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σύμβολα (γραμμές, διακόπτες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρονόμοι, ηλεκτρονικά σύμβολα), Σχεδίαση τυπωμένων κυκλωμάτων με Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.