Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑΔΑ

Μηχανική  Ισορροπία  δυνάμεων  στο  επίπεδο  και  στο  χώρο.  Ισορροπία  σωμάτων. Συστήματα σωμάτων. Ισορροπία συστημάτων. Τριβή ολισθήσεως. Τριβή κυλίσεως. Κέντρα βάρους. Ροπές αδράνειας και ροπές γινομένων. Έννοια της τάσης καταπονήσεως. Απλές καταπονήσεις. Νόμος Hooke. Συντελεστής ασφαλείας. Εφελκυσμός, θλίψη, ψαλλιδισμός (τμήση). Κάμψη απλή, κάμψη σύνθετη, διάτμηση λόγω κάμψης. Στρέψη. Λυγισμός. Θεωρία ελαστικότητας. Μονοαξονική και διαξονική  καταπόνηση. Μηχανικές ιδιότητες του σώματος, εφαρμογή των δυνάμεων στο ανθρώπινο σώμα, σκελετικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, πνεύμονες και αναπνοή, καρδιαγγειακό σύστημα, ήχος, ομιλία, ακοή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.