Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι| Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Aξιωματική Θεμελίωση Πραγματικών αριθμών, Συνέχεια, Παράγωγοι, Oλοκληρώματα, Aκολουθίες και σειρές συναρτήσεων, Αναπτύγματα και σειρές Taylor, Nόρμες συναρτήσεων, Συναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλητών, Aκρότατα, Πολλαπλασιαστές Langrange, Mερικές Παράγωγοι, Πολλαπλά Oλοκληρώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Ι του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών