Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ| Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλεκτρικά πεδίαΝόμος του Gauss, Ηλεκτρικό δυναμικό, Χωρητικότητα και διηλεκτρικά, Ρεύμα και αντίσταση, Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, Μαγνητικά πεδία, Πηγές μαγνητικού πεδίου, Νόμος του Faraday, Επαγωγή, Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Φύση του φωτός, Γεωμετρική οπτική, Συμβολή των κυμάτων φωτός, Περίθλαση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική ΙΙ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών