Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική των Υλικών| Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή .Έννοια της δύναμης. Γραφική και αναλυτική σύνθεση δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Ροπή. Ισορροπία στερεού σώματος και εξισώσεις ισορροπίας.Δικτυώματα Στοιχεία διανυσματικού λογισμού. Πράξεις διανυσμάτων. Κριτήρια ισοστατικότητας. Εξισώσεις ισορροπίας. Μέθοδος κόμβων. Μέθοδος τομών. Διαγράμματα Ν, Q, Μ Είδη φορέων και τρόπος στήριξής τους. Υπολογισμός αντιδράσεων. Εντατική κατάσταση δοκού. Αξονική – τέμνουσα. Β. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών (Παραμορφώσιμα Σώματα) Αξονική – επίπεδη, χωρική εντατική κατάσταση. Τανυστική προσέγγιση εντατικής κατάστασης. Μαθηματικές ελαστικές σταθερές. Γενικευμένος Νόμος Hooke. Σχέση ελαστικών σταθερών με τεχνικές σταθερές (μέτρα Young και Poisson). Τάσεις σε πλάγιες τομές. Αρχή της επαλληλίας. Μηχανική απόκριση μεταλλικών, κεραμικών και πολυμερικών υλικών. Θραύση, Πλαστική Διαρροή και Κόπωση Υλικών Αστοχία σε εφελκυσμό και θλίψη υλικών. Βασικές αρχές της θραυστομηχανικής. Η έννοια πλαστικής διαρροής. Μοντέλα πλαστικής διαροής. Έννοια της κόπωσης υλικών. Καμπύλες και μοντέλλα κόπωσης. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις Επίδραση των θερμικών τάσεων. Μεταβολή όγκου σε αξονική καταπόνηση. Θερμική διαστολή και υπολογισμός τάσεων σε διάφορες θερμοκρασίες. Κάμψη και Στρέψη. Καθαρή, Γενική κάμψη. Κέντρα βάρους, ροπές αδράνειας. Βασικοί τύποι κάμψης. Διάτμηση στην κάμψη και κύριες τάσεις. Στρέψη λεπτότοιχων φορέων. Στρέψη ράβδου κυκλικής διατομής. Στατικά αόριστα προβλήματα στρέψης. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης Προσδιορισμός τάσεων. Τάσεις και παραμορφώσει σε σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία. Μελέτη μεταβολής όγκου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική των Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών