Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λιμενικά Έργα| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Νομικό πλαίσιο λιμένων Ελλάδος. Αξιολόγηση λιμενικής ζώνης. Στοιχεία παράκτιας υδραυλικής: θεωρίες κυμάτων, ζώνη απόσβεσης, ανεμογενείς κυματισμοί. Στοιχεία πλοίων και διάταξης λιμένων. Λειτουργικότητα και αστοχία λιμενικών έργων. Κυματοθραύστες με πρανή. Κυματοθραύστες με κατακόρυφο μέτωπο. Κρηπιδώματα. Κυλινδρικοί πυλώνες. Βυθοκόρηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λιμενικά Έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών