Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανοθεωρία – Στατιστική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημασία πιθανοτήτων και στατιστικής στα προβλήματα του μηχανικού. Πιθανοθεωρία, τυχαίες μεταβλητές και χαρακτηριστικά κατανομών. Χρήσιμα πρότυπα κατανομών. Περιγραφική στατιστική. Δειγματοληπτικές κατανομές και εκτιμητική. Έλεγχοι υποθέσεων. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πιθανοθεωρία – Στατιστική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών