Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρευστομηχανική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ορισμός και ιδιότητες ρευστών. Πίεση. Υδροστατική. Μανομετρία. Οι έννοιες «σύστημα» και «όγκος ελέγχου». Ολοκληρωματική ανάλυση, εξισώσεις συνέχειας, ενέργειας και ορμής. Ροή ιδεατού ρευστού, εξισώσεις Euler και Bernoulli. Εφαρμογές των εξισώσεων αυτών. Στροβιλότητα και δυναμικό ταχύτητας, ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Laplace. Ροή πραγματικών ρευστών, στρωτή και τυρβώδης ροή. Διαστατική ανάλυση και Υδραυλική Ομοιότητα. Ροή συνοριακού στρώματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ρευστομηχανική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών