Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Υδραυλικών Έργων| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή και ταξινόμηση υδραυλικών έργων. Διατάξεις μέτρησης παροχής, υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης, πλευρικοί υπερχειλιστές, θυροφράγματα, αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης, υπερχειλιστές φραγμάτων. Έλεγχος υδραυλικού άλματος. Καταστροφή ενέργειας. Λεκάνες ηρεμίας. Σχεδιασμός συναρμογών σε υποκρίσιμη ροή. Καμπύλες και συναρμογές σε υπερκρίσιμη ροή, λοξά υδραυλικά άλματα. Βάθρα γεφυρών. Οχετοί. Συμβολές και διακλαδώσεις αγωγών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοιχεία Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών