Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τύποι, τεχνολογία και υλικά τοιχοποιϊας. Η φέρουσα τοιχοποιϊα σε οικοδομικά έργα. Δομικά στοιχεία κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (ανώφλια, δάπεδα, αψίδες) τρόποι μόρφωσής τους, μεταφοράς φορτίων και αστοχίας. Μηχανική συμπεριφορά και αντοχή τοιχοποιϊας από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, οπλισμένης ή άοπλης, σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη ένταση. Ελεγχοι μεμονωμένων τοίχων. Πυραντίσταση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών