Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή στα φαινόμενα 2ης τάξης. Ελαστική ανάλυση 1ης και 2ης τάξης, γεωμετρικές ατέλειες μελών και κατασκευών, επιρροή αξονικής δύναμης στην κάμψη, μεγάλες μετακινήσεις. Σχεδιασμός μελών διατομής κατηγορίας 4 σε θλίψη και θλίψη-κάμψη. Φορτίσεις και συνδυασμοί φορτίσεων κατασκευών κατά Ευρωκώδικα 1. Λειτουργικότητα και οριακή αστοχία. Μόρφωση τυπικών κατασκευών από δομικό χάλυβα και εξιδανίκευση τους σε λογισμικά Η/Υ. Βασικές συνδέσεις μελών από δομικό χάλυβα με χρήση συγκολλήσεων, κοχλιώσεων, ελασμάτων και άλλων τεμαχίων. Βασικοί κόμβοι κατασκευών από δομικό χάλυβα: άκαμπτοι, αρθρωτοί, ημιάκαμπτοι και ονομαστικά αρθρωτοί. Σχεδιασμός συνδέσεων και κόμβων κατά Ευρωκώδικα 3. Σχεδιασμός εδράσεων υποστυλωμάτων. Στοιχεία (υπό μορφή αναφοράς) χρήσης πολυμελών και κυψελωτών διατομών και αντισεισμικού σχεδιασμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών