Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σύνθεση και σχεδιασμός Θεμελίωσης. Πέδιλα, συνδετήρες δοκοί, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις: Διαστασιολόγηση και κατασκευαστική διαμόρφωση. Σκάλες: Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση. Υπολογισμός και έλεγχος παραμορφώσεων σε κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος. Οι αρχές του σύγχρονου σεισμικού σχεδιασμού Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος: Ικανοτικός σχεδιασμός και πλαστικότητα. Σύνθεση και Σχεδιασμός οικοδομικών έργων οπλισμένου σκυροδέματος για αντισεισμικότητα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σύνθεση & Σχεδιασμό Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών