Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική – Στατική| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία Άλγεβρας των Διανυσμάτων [Συστήματα αναφοράς – Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσμάτων. Γινόμενα διανυσμάτων: εσωτερικό ή βαθμωτό γινόμενο, εξωτερικό ή διανυσματικό γινόμενο]. Ορισμός διανύσματος δυνάμεως & ροπής [ροπή ως προς σημείο και ροπή ως προς άξονα, ζεύγος δυνάμεων.] Βασικές Αρχές Στατικής. Συστήματα στατικώς ισοδυνάμων δυνάμεων. Αναγωγή συστήματος δυνάμεων. Συστήματα κατανεμημένων δυνάμεων. Κέντρο μάζης. Κεντροειδές. Θεωρήματα του Πάππου. Συνθήκες ισορροπίας απαραμόρφωτου στερεού σώματος. Ανάλυση στατικώς ορισμένων δικτυωμάτων, δοκών και πλαισίων (συμπεριλαμβανομένων τριαρθρωτών φορέων και δοκών Gerber. Υπολογισμός και σχεδίαση διαγραμμάτων ροπής κάμψεως, τέμνουσας δύναμης και αξονικής δύναμης. Εύκαμπτοι φορείς – Καλώδια. (εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος)]


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική – Στατική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών