Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπόγεια Ύδατα| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπόγεια ύδατα και υδρολογικός κύκλος. Υδραυλικά χαρακτηριστικά υδροφόρων στρωμάτων. Εξισώσεις μονοδιάστατης ροής σε περιορισμένα, ελεύθερα και περιορισμένα με διαρροές υδροφόρα στρώματα. Επίλυση δισδιάστατων ροών με αναλυτικές και γραφικές μεθόδους καθώς και με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας στο υπόγειο νερό (συναγωγή, υδρομηχανική διασπορά, προσρόφηση, χημική μετατροπή). Μονοδιάστατη εξίσωση μεταφοράς σε περιορισμένο υδροφόρο στρώμα και αναλυτικές λύσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υπόγεια Ύδατα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών