Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα και Συστήματα| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μάθημα αυτό παρέχει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων στα σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για πολλά από τα επόμενα μαθήματα, όπως τις επικοινωνίες, τον έλεγχο, την επεξεργασία σήματος και εικόνας, κ.ά. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Συνεχής χρόνος: Σήματα και συστήματα (γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα). Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου (συνέλιξη). Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας (μετασχηματισμός και σειρά Fourier). Απόκριση συχνότητας συστημάτων. Μετασχηματισμός Fourier 2 & 3 διαστάσεων. Μετασχηματισμός Hartley. Μετασχηματισμός Hilbert. Συσχέτιση σημάτων. Διακριτός χρόνος: Συστήματα διακριτού χρόνου (γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα). Συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (DTFT). Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT). Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Μετασχηματισμός Ζ. Δειγματοληψία σημάτων. Απόκριση συχνότητας συστημάτων διακριτού χρόνου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα και Συστήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών