Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύγχρονη Φυσική| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Θεωρία της σχετικότητας: Αξιώματα. Αδρανειακά συστήματα. Συμβολόμετρο του Michelson. Διαστολή χρόνου-μήκους. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου-Lorentz. Σχετικιστική γενίκευση του 2ου νόμου του Νεύτωνα. Σχετικιστική ορμή. Σχετικιστικό θεώρημα έργου-ενέργειας. Εφαρμογές της Θεωρίας της Σχετικότητας και ειδικότερα στο σύστημα GPS. Κβαντική θεωρία φωτός: Η εκπομπή μέλανος σώματος-εμπειρικοί νόμοι και η μεταξύ τους συσχέτηση. Κλασική ερμηνεία. Η εξήγηση του Plank. Αλληλεπίδραση φωτός ήλης: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, κλασική ερμηνεία, ερμηνεία του Einstein. Φαινόμενο Compton, κλασική και κβαντική ερμηνεία, Σωματιδιακή φύση της ύλης: Το ηλεκτρόνιο, μέτρηση του λόγου e/m, μέτρηση του φορτίου του ηλεκτρονίου. Μοντέλο του ατόμου, αρχικό μοντέλο του Thomson. Πειράματα σκέδασης του Rutherford-διάμετρος πυρήνα και μοντέλο του ατόμου. Φάσματα εκπομπής στερεών και φάσματα εκπομπής-απορρόφησης αερίων και εμπειρικοί νόμοι. Πρότυπο ατόμου του Bohr. Κύματα de Broglie-ερμηνεία του ατόμου. Το πείραμα Davisson-Germer. Περίθλαση φωτός και ηλεκτρονίων από μια σχισμή-αρχή απροσδιοριστίας. Κυματοπακέτα και αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg, Συμβολή φωτός και σωματιδίων από δύο σχισμές κυματοσωματοδιακός χαρακτήρας της ύλης, αρχή επαλληλίας-υπέρθεση. Η διαδικασία της μέτρησης. Συμβολόμετρα φωτός ή σωματιδίων. Πείραμα καθυστερημένης επιλογής. Μη τοπικότητα-Πείραμα EPR. Κβαντικός εναγκαλισμός.Εισαγωγικές έννοιες για τους κβαντικούς υπολογιστές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σύγχρονη Φυσική του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών