Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή στα Συστήματα & τον αυτόματο Ελεγχο. Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων, Συνάρτηση Μεταφοράς και Πρότυπο Μεταβλητών Κατάστασης. Χαρακτηριστικά μεγέθη Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Συμπεριφορά συστημάτων στο πεδίο του χρόνου. Ευστάθεια γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου. Ο γεωμετρικός Τόπος Ριζών. Ανάλυση στο πεδίο της Συχνότητας. Σχεδίαση συστημάτων Ελέγχου στο πεδίο της συχνότητας. Σχεδίαση συστημάτων Ελέγχου στο πεδίο του Χρόνου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών