Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Στατική: Εισαγωγή, Στατική του υλικού σημείου, Ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων, Ισορροπία στερεού σώματος, Κατανεμημένα φορτία, Ανάλυση κατασκευών, Δυνάμεις σε δοκούς και καλώδια, Τριβή, Ροπές Αδράνειας, Αρχή των δυνατών έργων. Δυναμική: Εισαγωγή, Κινηματική του υλικού σημείου, Κινητική του υλικού σημείου, Κινητική του υλικού σημείου ενέργεια και ορμή, Συστήματα υλικών σημείων, Κινηματική του στερεού σώματος, Επίπεδη κίνηση στερεού σώματος-δυνάμεις και επιταχύνσεις, Επίπεδη κίνηση στερεού σώματος-ενέργεια και ορμή, Κινητική στερεού σώματος σε τρεις διαστάσεις, Μηχανικές και ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αντοχή των Υλικών: Εισαγωγή, Τάση, Παραμόρφωση, Αξονική φόρτιση, Διαγράμματα τάσεων – παραμορφώσεων, Στρέψη, Καθαρή κάμψη, Διατμητικές τάσεις, Μετασχηματισμοί τάσεων, Κύριες τάσεις, Μέγιστη διατμητική τάση, Κάμψη δοκών, Λυγισμός, Ενεργειακές μέθοδοι.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών