Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Περιβάλλοντος Ι| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Η ενέργεια στη φύση. Ενέργεια-θερμότητα-ΑΠΕ. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ηλιακή ακτινοβολία και νόμοι ακτινοβολίας στη φύση. Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης. Φυσική της ατμόσφαιρας. Φαινόμενο θερμοκηπίου (Α’ μέρος). Φαινόμενο θερμοκηπίου (Β’ μέρος). Φάσμα απορρόφησης της ατμόσφαιρας στην ηλιακή και την υπέρυθρη ακτινοβολία. Φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας (ορισμοί, παράγοντες δημιουργίας του φαινομένου, case-studies). Τρόποι επίλυσης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (Α’ μέρος). Τρόποι επίλυσης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (Β’ μέρος)  


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική Περιβάλλοντος Ι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών