Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά I| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Θεωρία Πινάκων. Ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα. Απαλοιφή Gauss. Διανυσματικοί χώροι και βασικές ιδιότητες. Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία. Βάση και Διάσταση. Υπόχωροι. Γραμμικές απεικονίσεις. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα. Τελεστές. Αναπαράσταση τελεστών ως προς δεδομένες βάσεις. Διανύσματα και Συστήματα Συντεταγμένων στον Τρισδιάστατο Χώρο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μαθηματικά Ι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών