Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργανική Χημεία| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή. Σύσταση οργανικών ενώσεων. Δομή και δεσμοί. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, Συντονισμός, Επαγωγικό και Συζυγιακό φαινόμενο. Ισομέρεια, Στερεοισομέρεια, Εναντιομέρεια, Διαστερεομέρεια. Ομόλογες σειρές, Κορεσμένοι, Ακόρεστοι και Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες, Οξέα, Αλδευδες. Kετόνες, Αιθέρες, Εστέρες. Αρωματικές ενώσεις που περιέχουν ομάδες Ν, S, Φαινόλες. Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια (Μηχανισμοί SN1, SN2, E1 και Ε2). Βιομόρια – Αμινοξέα, Πρωτεΐνες, πεπτίδια, λιπίδια. Αντιδράσεις και μετασχηματισμοί των οργανικών ενώσεων και ρύπων σε φυσικά υποστρώματα. Aντιδράσεις υδρόλυσης, φωτόλυσης, οξειδοαναγωγής, ελευθέρων ριζών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργανική Χημεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών