Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες-Στατιστική| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή στη στατιστική επιστήμη και μεθοδολογία. Πιθανότητες / Κατανομές. Η κανονική κατανομή. Πως διαπιστώνω αν ένα σύνολο μετρήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή? Στατιστικές δοκιμασίες I: κατανομή t-student, δοκιμασία-t για έναν πληθυσμό (+εργαστήριο). Στατιστικές δοκιμασίες ΙΙ: Σύγκριση δυο πληθυσμών [Independent samples t-test] (+εργαστήριο). Στατιστικές δοκιμασίες IΙΙ: Έλεγχος t για εξαρτημένα δείγματα [Paired samples t-test] (+εργαστήριο). Στατιστικές δοκιμασίες IV: Μονοδιάστατη ανάλυση διακύμανσης [One-Way ANOVA] (+εργαστήριο). Γραμμική παλινδρόμηση (+εργαστήριο). Περιβαλλοντικές εφαρμογές της Στατιστικής Ι (+εργαστήριο). Περιβαλλοντικές εφαρμογές της Στατιστικής ΙΙ (+εργαστήριο).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες-Στατιστική του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών