Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλύει και να συνθέτει συστήματα ασκούμενων δυνάμεων και ροπών. Ελέγχει την επάρκεια στήριξης κατασκευών και να προσδιορίζει τις αντιδράσεις συνδέσμων. Σχεδιάζει διαγράμματα εσωτερικών δράσεων στατικώς ορισμένων δοκών και πλαισίων. Προσδιορίζει την εσωτερική εντατική κατάσταση σε ισοστατικούς, γεωμετρικά απαραμόρφωτους φορείς και σε συστήματα τους υπό την δράση κατανεμημένων και συγκεντρωμένων φορτίων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών