Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Σειρές αριθμών και συναρτήσεων, δυναμοσειρές. Ορίζουσες, Πίνακες και συστήματα γραμμικών εξισώσεων (Ομογενή και Μη-ομογενή συστήματα), Γραμμική Ανεξαρτησία διανυσμάτων. Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα – Ιδιότητες Ιδιοτιμών – Ομοιότητα – Διαγωνοποίηση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Ι του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών