Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙΙ| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Βασικές έννοιες ΣΔΕ. ΣΔΕ 1ης τάξης (Χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli, Ricatti, ακριβείς, αναγόμενες σε ακριβείς, d’Alembert-Lagrange), ορθογώνιες τροχιές. Γεωμετρικές και φυσικές εφαρμογές. Γραμμικές ΣΔΕ ανώτερης τάξης, ομογενείς και μη ομογενείς, με σταθερούς και μη σταθερούς συντελεστές. ΣΔΕ τύπου Euler. Μέθοδος υποβιβασμού τάξης. Προβλήματα συνοριακών τιμών. Εφαρμογές. Συστήματα ΣΔΕ (μέθοδος απαλοιφής, μέθοδος διαγωνοποίησης, μέθοδος, ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων). Εφαρμογές. Μετασχηματισμός Laplace, συναρτήσεις Δέλτα (Dirac) και Βήματος και χρήση αυτών στην επίλυση ΣΔΕ και ΣΣΔΕ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙΙ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών